423-62-23220 rubber

Komatsu 423-62-23220

WA380-3 rubber 423-62-23220

HYDRAULIC PIPING(SWITCH PUMP TO CUT-OFF VALVE LINE)(1/2)

423-62-23260[1]- TUBE Komatsu China
07042-20108[1]- PLUG Komatsu  Weight: 0.008 kg.
07000-12075[1]- O-RING Komatsu China  Weight: 0.03 kg.
01435-01230[4]- BOLT Komatsu Weight: 0.049 kg.
07260-05822[1]- HOSE Komatsu OEM Weight: 0.66 kg.
07281-00909[4]- CLAMP Komatsu Weight: 0.1 kg.
423-62-23660[1]- TUBE Komatsu China
07000-12060[1]- O-RING Komatsu China Weight: 0.002 kg.
01010-81235[4]- BOLT Komatsu Weight: 0.048 kg.
07373-11000[1]- SPACER Komatsu Weight: 0.14 kg.
07000-13032[1]- O-RING Komatsu China Weight: 0.002 kg.
07087-01015[1]- HOSE Komatsu China Weight: 5.375 kg.
07371-31040[4]- FLANGE.SPLIT Komatsu China
07372-21040[4]- BOLT Komatsu Weight: 0.036 kg.
07372-21035[4]- BOLT Komatsu Weight: 0.033 kg.
01643-51032[4]- WASHER Komatsu Weight: 0.17 kg.
423-62-21420[1]- TUBE Komatsu China
07000-13035[1]- O-RING Komatsu China Weight: 0.03 kg.
01435-01040[4]- BOLT Komatsu Weight: 0.033 kg.
423-62-23150[1]- BRACKET Komatsu China
423-62-23220[1]- RUBBER Komatsu China
423-62-23120[1]- BRACKET Komatsu China
01435-01225[2]- BOLT Komatsu Weight: 0.041 kg.
07283-33442[2]- CLIP Komatsu  Weight: 0.094 kg.
01643-31032[4]- WASHER Komatsu  Weight: 0.054 kg.
01597-01009[4]- NUT Komatsu Weight: 0.011 kg.
07283-53444[2]- SEAT Komatsu  Weight: 0.061 kg.
01435-01235[1]- BOLT Komatsu  Weight: 0.048 kg.
08210-02908[1]- SPIRAL TUBE Komatsu China